art

ART


TAKE A LOOK AT MY WORKDet Mette ønsker af udtrykke, det må aldrig blive ligegyldighed.  Værkerne skal give beskueren en undren over hvad er det.? Hvad er historien her ?


Mette arbejder med de organiske former, der er aldrig en lige form eller felt.


Og hvis værker ikke har noget at fortælle, tilintetgør hun dem.  Hun stopper ikke med at lave ændringer og små justeringer til hun er helt tilfreds med det formmæssige. For når først værket er brændt, kan formen ikke ændres. Hvis hun ikke kan blive tilfreds med formen, gøres der kort process.


Meget kan gå galt undervejs, og nogle gange kan mange ugers arbejde gå tabt i en enkelt branding. Men hvis Mette er tilfreds efter den sidste branding, der når 1.260 grader, er et nyt værk født.   

Bio Organe

Akut-1 too 9 

Bio Organe

En serie skulptur i rødglaseret stentøj. Mette formidler forskellige stemninger i sine kunstværker, hvor helhedsindtrykket er altafgørende. Bio organe referer til det organiske, tankerne bliver ledt hen på forstørret organer som både kan være smukt og for nogle afstødne. Det er netop det Mette ønsker af udtrykke, det må aldrig blive ligegyldighed.

Wood N´clay

Black Knight


Wood  N'clay

En serie skulptur i stentøj med CoboltOxyd og afbarkeet trægrene. To organiske fremmed ellementer mødes og  bliver til  en fælles organisk form. Mødet mellem det rå oxyd  stentøj  mod det bløde glatte træ er unikt.  Fortolkningen  hvad er betydningen.? Hvad skal det forestille.? Jeg ser det som frø, organer hvor det spirer ud af, eller fremmedlægmer der trænger ind  i det forkullet oxyderet organ. Cirkel

formDer er noget meget magisk over en cirkel. Det har mennesker været helt bevidste om i århundreder. 

Idealform fordi man indenfor skulpturen anvender den som en let læsbar form, der samtidig er åben for tolkningsmulighed.

 

Det gør cirklen til en let anvendelig og meget stærk form, der kan ”samle” alle de andre omkringliggende former.


Cirklen som formsprog er mangfoldig fordi det er en passiv flade der er retningsløs. Blikket ledes blødt rundt og ind mod centrum. Som beskuer skal man forholde sig både til den negative form omkring cirklen og den posivite form.


Jeg er fasineret. af cirklen og den organiskeform går igen i meget af mit arbejde. Cirklen bryder jeg den enkle form og udforder formsproget ved at fortolke cirklen og gøre den meget organisk. Der opstår noget genkendligt, som ledes hen på. noget organisk, dog uden at være konkert.